SC220 - M2M abonnment

Flere telefonoperatører tilbyr såkalte M2M SIM-kort. Kortene er beregnet til å ta seg av datatrafikk mellom to maskiner, derav de to M'ene.
Telefonoperatørene har forskjellig praksis på innhold i disse tjenestene, og de fleste har flere forskjellige varianter av M2M.
Teleoperatørene endrer også av og til praksis med hensyn til hva som inkluderes i et gitt abonnement, og ved høyttider (som nyttår) kan sperrene bortfalle.

CLSF SC220 er forhåndsinnstillt til å fungere med et ordinært SIM-kort fra Telenor. Telenor tilbyr imidlertid ikke M2M SIM-kort med MMS tjeneste.
Dersom det likevel velges et Telenor M2M kort for installasjon i SC220 så må kameraet spesielt tilpasses for å kunne sende bildemeldinger. Du har 2 valg:

1. Kameraet kommer ferdig satt opp med bildestørrelse 2 (320×240(QVGA) sendt via WAP. Dette oppfattes av Telenor sine sentraler som en MMS og blir derfor ikke videresendt. Dersom du ønsker å fortsette med WAP som protokoll må du bytte til bildestørrelse 1 (160 ×128(pixels). Dette gjøres ved å sende følgende
SMS kommando #32#1# Denne bildestørrelsen er så liten at Telenor sentralen ikke oppfatter den som en MMS.
Heller ikke bildestørrelse 3 (640 × 480 (VGA) vil godtas i WAP modus.

2. Dersom du endrer protokoll fra WAP til HTTP vil alle de tre bildestørrelsene kunne sendes og mottas selv med bruk av Telenor M2M.
Kameraet vil da benytte GPRS.
Dette endres ved å sende følgende SMS kommando#148#1#
Du kommer tilbake til WAP ved å sende #148#0#
Etter endret innstilling må du kanskje be om bilde to ganger før den nye innstillingen fungerer som forventet.

I tilfeller hvor kameraet ikke klarer å sende MMS via WAP vil kameraet selv bytte til HTTP på andre forsøk, og visa versa. I tilfeller med bruk av M2M kort sendes MMS ut fra kamera men stoppes i operatørs sentral.
Dersom alternativ 1 velges, vil ikke kameraet sende MMS ved alarm. Kameraet sender automatisk i bildestørrelse 2, og dette vil bli avvist fra operatørs sentral. Dersom imidlertid bevegelses sensor aktiveres med #22#1# vil det kun sendes ut bildetørrelse 1.