VIKTIG MELDING!
Mistet kontakt med mottakeren? Problemer med strømbruddvarsel? Ta en titt på dette: viktig_melding_clsf_nordic_gsm_produkter_og_endringer_hos_telenor_som_kan_p_virke_enhetene_v2.pdf

Nedlasting

FC100

Ingen filer

FC500

SC225

FC10 (FC500 og SC225 slavekontakt)

FC300 mk2

FC300

FC307

SC220

FC450

KD101

Ingen filer

Sim-kort

Gsm produktene er fra vår side beregnet for innenriks bruk.
Noen telefonoperatører har konfigureringer, som gjør at SIM-kortet ikke fungerer i slike GSM produkter. Vi anbefaler derfor å bruke et standard Telenor abonnement. Kontantkort eller faktura.
I FC450 anbefaler vi å bruke 3G sim-kort.

Felles for ALLE sim-kort som brukes i våre gsm produkter er at:
 • Pin-koden være deaktivert. (Utføres i menyen på en mobiltelefon. Instillinger > Sikkerhet > Pin-kode/Sim-kort-lås).
 • Automatisk telefonsvar være deaktivert. (Utføres i kontrollpanel på telenormobil.no > Mine sider).
 • Nye sim-kort må være aktivert hos telefonoperatøren før de tas i bruk.
 • Sim-kort med kontantkort abonnement må alltid ha "penger på kortet". Kontantkort abonnement som står ubrukt over lengre tid blir automatisk deaktivert hos telefonoperatøren. Kontakt operatørens kundeservice for re-aktivering.

APP

Vi har en felles APP for våre GSM styrte produkter (FC300, SC220 og FC450).
APP'en er gratis og er tilgjengelig for Android og Iphone. Lastes ned fra Google Play eller Itunes.FC450

Ved valg av sim-kort anbefaler vi 3G. Velger du 4G sim-kort må det være av versjon V3. Sim-kort av versjon V4 vil ikke fungere optimalt i FC450. Telefonoperatøren kan hjelpe deg mer angående dette.

FC300

Sim-kort og abonnement

 • PIN kode på sim-kort i FC300 må deaktiveres. Dette er viktig for at FC300 skal kunne koble seg opp til nettverket og kommunisere med din mobiltelefon.
 • Dersom sim-kortet er helt nytt, kan det ta et par dager før det er aktivert hos telefonoperatøren. Kontakt telefonoperatøren for hjelp.
 • M2M abonnement må være aktivert med TALE og SMS.
 • Kontaktkort abonnement må alltid ha "penger på kortet". FC300 sender sms bekreftelser etter utført kommando. SMS'ene belastes kun med telefonoperatørens takster for vanlig SMS. PS! Kontantkort abonnement som står ubrukt over en lengre periode vil automatisk bli deaktivert hos telefonoperatøren. Kontakt din telefonoperatør for re-aktivering.
 • FC300 er kalibrert for bruk i Norge, med norsk sim-kort.
  FC300 vil imidlertid fungere fint i en rekke andre land også. På grunn av stadig endringer hos nettverksoperatørene kan vi ikke garantere noe.
 • Dersom sim-kort byttes, må FC300 programmeres på ny.

Jeg mottar ingen SMS respons

 • FC300 er avhengig av god og stabil dekning for å fungere optimalt. Prøv å monter kontakten et annet sted.
  Byggematerialer som glassfiber, gips og tykke betongvegger kan redusere signalene. Sjekk at blå lampe for GSM lyser.
 • Det er fort gjort å sende SMS kommando til feil nummer. Sjekk at nummer du sender til tilhører FC300.
 • Kontakt telefonoperatøren for å bekrefte at abonnement fremdeles er aktivt.
 • Kontaktkort abonnement må alltid ha "penger på kortet". SMS'ene belastes kun med telefonoperatørens takster for vanlig SMS.
 • Hele kommandoen må tastes. # er en viktig del av dette.
 • Kun Masterbruker har tilgang til alle funksjoner. Kun Master får SMS bekreftelse på alle kommandoer.
 • Når sim-kort og temperatursensor monteres eller tas ut, er det veldig viktig at strømbryteres bak står i OFF posisjon. Informasjon om dette finnes i bruksanvisningens kapittel 2.1.

Generelt

 • FC300 må kun monteres i en vanlig 230V stikkontakt. Maks 16A og med en anbefalt maks belastning på 3000W.
  Alternativ strøm, slik som: agregat, solcelle, vind og lignende kan skade kontakten.
 • Bryteren bak på kontakten må stå i ON posisjon ved normal drift.
 • Funkjosnen for telefonanropstyrt AV eller PÅ må først aktiveres. Send SMS kode #18#1#
 • Tid og dato må synkronisres manuelt.Send SMS kommando #152#SIMKortNummer# SIMKortNummer = et 20-siffret ID-nummer tilhørende sim-kortet som monteres i FC300.Har systemet av en grunn hengt seg opp, kan det hjelpe å gjenopprette fabrikkoppsett. Det gjøres enkelt ved å sende sms kommando #08# eller holde M knappen inne i minst 5 sekunder.

FC307

Noen av de ombygde basestasjoner opererer med såkalt "half-rate" oppkopling. Dette for å spare kapasitet. I praksis fungerer det slik at det ikke hele tiden er kontakt mellom basestasjon og din enhet. Kun av og til. For at dette skal la seg gjøre så sender basestasjonen ut en forespørsel til enheten om å akseptere dette, et såkalt "hand-shake". Får ikke basestasjonen svar så tolker den dette som et samtykke. FC307 besvarer ikke, men klarer heller ikke å forholde seg stabilt til Half-rate. Dersom den kommer rett inn på tidligere brukte "linje" så fungerer alt fint, men i det øyeblikk "linjen" skifter så kjenner FC307 seg ikke igjen, og klarer ikke kommunisere. Da "henger" den seg.

Noen har løst problemet ved å kople på et tidsur mellom veggkontakt og FC307. Tidsuret slår av og på FC307 med 30 minutters mellomrom. På denne måten leter basestasjon og FC307 hverandre aktivt opp "på nytt" hele tiden. Da fungerer systemet utmerket. Et slikt tidsur koster 100kr.

FC307 ble utviklet for 9 år siden. Våre nye enheter har ikke denne typen problem. Mens FC307 fungerer på 2G så fungerer våre nye enheter på 3G og 4G.

Mistet kontakt med mottakeren? Ta en titt på dette:

Gjelder ring hytta varm FC307, FC308 og FC300 og Telenor (gjelder også andre operatører i Telenor's nett - f.eks Djuice og Talkmore)
Fra rundt nyttår 2014 har Telenor gradvis innført en del endringer i GSM-nettet for å øke plassen til stadig nye mobiltelefoner. Endringene utføres på basestasjonene rundt om i terrenget, og kan derfor være forskjellig fra sted til sted. Etter et godt samarbeid med Telenors utviklingsavdeling har vi nettopp konkludert med at effektiviseringen innebærer at GSM-stasjonene regelmessig forsøker å kommunisere med data-trafikk til RingHytta (FC307, FC308 og FC300), men siden disse kun godtar rene oppringninger - slutter etterhvert basestasjon og RingHytta å snakke med hverandre.
Kundene opplever dette som om enheten faller ut - og de må fysisk skru av og på enheten før den igjen reagerer på oppkall eller tekstmeldinger.

Løsningen er aktivere FAST SPERRING FOR GPRS på nummeret til din RingHytta-enhet (se: http://www.telenor.no/privat/kundeservice/mobilhjelp/sperringer/sperrforutgifter.jsp)
Dette er helt gratis, og gjøres ved henvendelse til operatørens kundesenter, eller ved å logge på «min side». Tjenesten aktiveres raskt i telenettet, men omstart din RingHytta noen timer senere for å være sikker på at endringen blir oppdatert. Vent gjerne noen minutter ved omstart slik at også GSM-delen blir strømløs før den starter igjen.

Sperringen kan dessverre ikke utføres av CLSF direkte, ettersom operatører kun godtar at abonnements-eier gjør slike endringer.
Vi beklager ulempen. Til nå har dette løst tilsvarende saker med bortfall av mobildekning til FC307.

Sim-kort

 • PIN kode på sim-kort i FC307 må deaktiveres. Dette er viktig for at FC307 skal kunne koble seg opp til nettverket og kommunisere med din mobiltelefon.
 • Dersom sim-kortet er helt nytt, kan det ta et par dager før det er aktivert hos telefonoperatøren. Kontakt telefonoperatøren for hjelp.
 • Kontaktkort abonnement må alltid ha "penger på kortet". PS! Kontantkort abonnement som står ubrukt over en lengre periode vil automatisk bli deaktivert hos telefonoperatøren. Kontakt din telefonoperatør for re-aktivering.
 • Automatisk telefonsvar på sim-kort i FC307 er deaktivert.
 • FC307 er kalibrert for bruk i Norge, med norsk sim-kort. FC307 vil imidlertid fungere fint i en rekke andre land også. På grunn av stadig endringer hos nettverksoperatørene kan vi ikke garantere noe.
 • Sjekk at sim-kortet fungerer i en vanlig telefon. Anrop inn/ut.
 • Dersom sim-kort byttes må FC307 programmeres iht. bruksanvisning på ny.

Kommando

 • FC307 kan styres med både fasttelefon og mobiltelefon.
 • # er en viktig del av passordet. For eksempel: Dersom din personlige kode er 18762. Så taster du 18762#
 • Sentralen må lære de unike signalene mellom fjernkontroll og kontakter. Dette må gjøres før du kan styre de via telefonen din.

Generelt

 • FC307 kan ikke styres med APP eller SMS. Kun telefonanrop.
 • Er noen av enhetene i umiddelbar nærhet av andre apparater med sender/mottaker. Slik som TV, digitalmottaker, radio master eller lignende? Dette kan forstyrre signalene mellom sentral - fjernkontrol - kontakter.
 • Det må ikke være for stor avstand mellom sentral og trådløse kontakter. Avsand kan variere. Avhnegig av byggematerialer og lokale forhold.
 • Bryteren på sentralen står i WORK posisjon ved normal drift. SET ved programmering.
 • Lysene lyser slik som beskrevet i manualen. Lampen for GSM skal blinke sakte når sentralen er koblet til nettverket. Den blinker fort når den mottar/sender informasjon mellom din telefon og de trådløse kontaktene.
 • Sjekk at jernkontrollens batterier har strøm.
 • Sett forfra skal den korteste antennen være montert på venstre side.
 • Luken over sim-kort må være lukket. Det er en liten knapp under luken, som holdes inne når den er lukket. Sjekk at den treffer skikkelig.
 • Sejekk at det er tilstrekkelig gsm dekning i området hvor sentralen er montert. FC307 er avhengig av god og stabil dekning for å fungere optimalt. Byggematerialer, slik som glassfiber, gips eller tykke betongvegger kan svekke signalene.
 • FC307 må kun monteres i en vanlig 230V stikkontakt. Maks 16A og med en anbefalt maks belastning på 3000W.
  Alternativ strøm, slik som: agregat, solcelle, vind og lignende kan skade kontakten.
 • Sim-kortets metallpunkter må ha tilstrekkelig kontakt med enhetens tilsvarende.

SC220

Viktig medling til eiere av SC220.

Sim-kort

 • PIN-kode på sim-kort i SC220 må deaktiveres. Dette er viktig for at SC220 skal kunne koble seg opp til nettverket og kommunisere med din mobiltelefon.
 • Dersom sim-kortet er helt nytt, kan det ta et par dager før det er aktivert hos telefonoperatøren. Kontakt telefonoperatøren for hjelp.
 • Anrops-ID må være aktivert. Også på din telefon.
 • Automatisk telefonsvar må være deaktivert.
 • M2M abonnement må være aktivert med TALE og SMS. Ved bruk av M2M abonnement må det være Telenor M2M TOTAL eller tilsvarende. Mer om bruk av M2M abonnement HER.
 • Sim-kort og abonnement må kunne sende/motta MMS og datatrafikk. Test gjerne med en mobiltelefon før den tas i bruk i SC220.
 • Kontaktkort abonnement må alltid ha "penger på kortet". SC220 sender MMS og SMS bekreftelser etter utført kommando. SMS'ene belastes kun med telefonoperatørens takster for vanlig MMS og SMS. PS! Kontantkort abonnement som står ubrukt over en lengre periode vil automatisk bli deaktivert hos telefonoperatøren. Kontakt din telefonoperatør for re-aktivering.
 • SC220 er kalibrert for bruk i Norge, med norsk sim-kort.
  SC220vil imidlertid fungere fint i en rekke andre land også. På grunn av stadig endringer hos nettverksoperatørene kan vi ikke garantere noe.
 • Dersom sim-kort byttes, må SC220 programmeres på ny.

MMS oppsett

Normalt vil SC220 ha de nødvendige forhåndsinnstillinger for å kunne kommunisere med norske teleoperatører. Det kan likevel hende du må programmere dette manuelt. For å sjekke kameraets nåværende nettverk innstillinger sender du følgende SMS: #55#
Seks MMS parametere må settes på kameraet. Master sender to SMS kommandoer til kameraet.

Melding nummer 1:
 • MMSsenter skal være MMS senter adressen til nettverksoperatøren.
 • Sette MMS senter: #124#MMSsenter#
 • For Telenor blir dette: #124#http://mmsc#
Melding nummer 2:
 • Sette APN parametere: #125#Proxy IP#WAPProxyPort#HTTPProxyPort#APN#Brukernavn#Passord#
 • For Telenor blir dette:#125#10.10.10.11#9201#8080#telenor#dj#dj#

Hvordan motta bilde

SC220 er i utgangspunktet et "plug & play" produkt.
Vi har forhåndsprogrammert MMS instillinger for Telenor.

 1. Finn frem sim-kortet som skal monteres i SC220 og deaktiver PIN koden.
 2. Monter sim-kort i henhold til kapittel 2 i bruksanvisningen.
 3. Registrer masterbruker. Send SMS kode#00#LandkodeTelefonnummer# Telefonnummeret som sendes blir registrert som master (hovedbruker). Landkode = 0047 | Telefonnummer = ditt mobiltelefonnummer. Eksempel: #00#004799999999#
 4. Kjør test for å motta MMS bilde. Send SMS kode #03#
 5. For å motta bilde på e-post, må minst 1 mottaker registreres. Send sms kommando #108#EpostAdresse# Eksempel: #108#navn@domene.no#
 6. Kjør test for å motta bilde på e-post. Send SMS kode #03#1#1#

Det kan imidelertid være forhold ved ditt abonnment som krever manuel programmering av MMS oppsett. Kontakt din telefonoperatør for riktig MMS parameter til ditt sim-kort. Les mer under kapittel 3.5 i bruksanvisningen.

Telefonen som mottar bilder fra SC220, må være av typen som kan motta/sende MMS og datatrafikk.
Sjekk Google Play eller Itunes om din mobiltelefon er kompatibel med vår APP.
Sjekk at pakkedata/mobildata er skrudd på. Innstillinger for dette vil variere fra merke og telefonmodell, sjekk derfor brukermanualen for din telefon.

Mottor du fremdeles ikke bilde? Prøv dette:

 • Endre oppsett fra WAP til HTTP ved å sende følgende melding til kamera: #148#1#
 • Prøv deretter to ganger å be om bilde ved å sende #03#

Hvis ikke dette fungerer:

 • Send følgende SMS til kameraet for å resette til fabrikkinnstillinger: #08#
 • Send deretter følgende SMS fra den telefonen du ønsker å benytte som Master: #00#
 • Prøv deretter å spørre etter bilde ved å sende følgende melding til kamera: #03#
 • Endre oppsett fra WAP til HTTP ved å sende følgende melding til kamera: #148#1#
 • Prøv deretter to ganger å be om bilde ved å sende #03#

Bilde kommer opp ned

Gjør følgende:

 • Send SMS kode#AM#1#

Spørsmål angående MMS innstillinger rettes til din telefonoperatør.

Feilsøk

 • Sjekk at SMS kommando forlater telefonen. Forsøk med vanlig SMS ved feil med bruk av APP.
 • Forsøk å endre bildestørrelse i henhold til kapittel 4.8 i bruksanvisningen. Send SMS kode #32#1#
 • Sjekk om MMS ligger på "min sider" hos telefonoperatøren.
 • Sjekk om meldingsminnet er fult. Forsøk å slett gamle SMS eller MMS.
 • Sjekk telefonenes MMS/DATA innstillinger. Meldinger-Multimediemeldinger og nettverksmål-MMS. (Kan variere mellom ulike telefoner).
 • Sjekk at signallys lyser i henhold til bruksanvisning.
 • SC220 er avhengig av god og stabil dekning for å fungere optimalt.
 • Sjekk at SMS kommando sendes til riktig mottaker.
 • Verifiser at din mobiltelefon kan motta MMS.
 • Verifiser at sim-kort i SC220 ka sende MMS og datatrafikk.
 • Forsøk å sende MMS bilde til e-post. Send SMS kode#30#EpostAdresse#1# Eksempel: #30#navn@domene.no#1# Fungerer dette, vet du nå at problemet ligger i MMS oppsett i din mobiltelefon eller SC220.
 • Forsøk å gjenopprett fabrikkoppsett og start på nytt. Les mer om hvordan under kapittel 4.15 i bruksanvisningen. MERK! Alle programmeringer forsvinner og fjernkontroller må synkroniseres på ny i henhold til kapittel 4.5.1 i bruksanvisningen.
 • PIN koden på sim-kort i SC220 MÅ være deaktivert. Er du usikker kontakt din telefonoperatør eller forhandler.
 • M2M abonnement må være Telenor M2M TOTAL eller tilsvarende. Les mer om bruk av M2M abonnement HER.
 • Ringkontant abonnement må alltid ha "penger på kortet". SC220 sender MMS og SMS bekreftelse etter utført kommando. Prisen per MMS / SMS er kun telefonoperatørens takst.
 • Abonnement må være aktivert hos telefonoperatøren. Det kan ta et par dager før nye sim-kort er aktivert hos operatøren.
 • For å motta bilde med bevegelsessensor, må sensoren være aktivert. Les mer om hvordan under kapittel 4.5.2 / 4.6 i bruksanvisningen.

SC225

Stoppe datatrafikk i å belaste/tappe SIM-kort.

Løsning. Send SMS kode: #24#APN#######default#