LM-101LB

 
 
 
 
 

Norwegian

Optisk røykvarsler med mulighet for seriekoling mellom flere av samme type, uten bruk av ledninger. Fungerer også alene.
Enhetene kommuniserer med radiobølger (433.92 MHz).
Når røykvarslerne er synkronisert vil alle tilsvarende røykvarslere i huset utløses samtidig. På denne måten vil alle husets beboere få mulighet til å evakuere eller igangsette slukning hurtigst mulig.

Et ubegrenset antall alarmer kan seriekobles og virker selv gjennom vegger og tak. (Vi anbefaler likevel max 10 stk i samme krets)

LM-101LB er en av norges mest solgte røykvarsler og er godkjent i henhold til EN14604. DOP NO: 1510002.
LM-101LB kan kobles sammen med ring hytta varm FC450. Du mottar da SMS varsling når brannalarmen går.

English

Optical smoke detector withwireless cenection. A series of devices communicate using radio waves (433.92 MHz).
When
smoke alarms are synchronized, all corresponding smoke detectors in the house triggered simultaneously. In this way, all the house's residents have the opportunity to evacuate or initiate extinguishing as soon as possible.

An unlimited number of alarms can be connected in series and even works through walls and ceilings. (We recommend a maximum of 10 pieces in the same circuit)

LM-101LB is one of Norway's best-selling smoke detector and is approved according to EN14604. DOP NO: 1,510,002.
LM-101LB can be paired with GSM SOCKET FC450. You will receive SMS notification when the fire alarm sounds.