HS1520

 
 
 
 
 
 
 
 

Norwegian

CO / kullos-varsler
Varsleren er spesielt egnet for bruk i båt, hytte, campingvogn og andre steder hvor apparater forbrenner drivstoff.
HS1520 detekterer skadelige/dødelige konsentrasjoner av CO i luften. Når tettheten når angitte grenseverdier utløses en kraftig akustisk alarm (85db/3m).

Varsleren drives av 3 AA batterier. Den er dermed enkel å ta med på tur. Batterier er inkludert i pakken.

CO er en gass uten farge, lukt eller smak. Gassovn, gasskomfyr, ildsted, dieselvarmer, gassdrevet kjøleskap og motorer er noen vanlige kilder.
Eksponering mot høye verdier er skadelig og kan føre til død. Rapporter om CO-forgiftning viser at ofrene ofte er klar over at
noe er galt, men er så desorienterte at de ikke klarer å redde seg selv eller påkalle hjelp.

HS1520 er godkjent i henhold til EN-50291.


English

CO / carbon monoxide alarm particularly suitable for use in boats, caravans and other places where appliances burn fuel.
HS1520 detects harmful / lethal concentrations of CO in the air.
Powerful audible alarm (85db / 3m).

The alarm is powered by 3 AA batteries. Batteries are included.

CO is a gas with no color, odor or taste. Gas ovens, gas stoves, fireplaces, diesel heaters, gas powered refrigerator and engines are some common sources.
Exposure to high levels are harmful and can cause death. Reports of CO poisoning shows that victims often are aware that something is wrong, but is so disoriented that they are unable to save themselves or call for help.

HS1520 is approved according to EN-50291.