HS1515

 
 

Norwegian

Gassalarmen med både 230V veggkontakt og 12V sigarettenner kontakt. Spesielt egnet for campingvogn, båt, bil og hytte.
Effektiv for identifisering av både flytende gass, naturgass og propan.
Sensoren reagerer på tettheten av gasser i lufta.

Dersom alarmen brukes for å oppdage naturgasser så skal den installeres 50 cm under takhøyde.
Dersom alarmen skal oppdage propangass så innstaller alarmen 30 cm fra bakken.

English

Gas alarm with both 230V/110V wall socket and 12V socket. Especially suitable for caravan, boat, car, cottage and households that uses gas.
Effective for dentification of both LPG, natural gas and propane.
The sensor reacts to the density of gases in the air.

If the alarm is used to detect natural gas so it shall be installed 50 cm under ceilings.
If alarm to detect propane then install the alarm 30 cm from the ground.