FC450

FC450 master
 TK10 trådløs kontakt
KD 101LA / LM 101LB røykvarsler
FK30 fjernkontroll
 

Norwegian

Robust og sikker ring hytta varm kontakt med temperatursensor. Kontakten styres med hjelp av APP, SMS, telefonanrop eller knappen på kontakten. Ved å montere et egnet SIM kort kan den styres fra alle mobiltelefoner. Gratis APP til Android, Iphone og Microsoft. Blant mange funksjoner finner du frostvakt, kalender, nedtelling, termostat, statusmelding, sms varsel ved strømbrudd og opptil 11 brukere samtidig.

FC450 er helt uten produktbasert årsabonnement (annet enn telefonoperatørens priser for SIM-kort). Dette er et Plug & Play produkt for de fleste!

Et vesentlig poeng med FC450 er at den virker med godkjent røykvarsler. Den kan kobles sammen med KD-101LA og LM-101LB som begge er godkjent iht EN14604.

Funksjoner:

Kontakten har flere funksjoner som varslingstjeneste, automatiserte funksjoner og informasjonstjenester. Har du av og til lurt på hvor mange grader det er i stua på hytta? FC450 har flere og mer avanserte funksjoner enn FC300. I tillegg kan du koble til trådløse enheter. Slik som ekstra kontakter, røykvarslere og fjernkontroll.

Foruten å slå av eller på med SMS, APP, telefonanrop har den flere automatiske funksjoner. Du kan programmere kalenderstyrt av/på - for eksempel Mandag til Fredag mellom 07:30 og 17:00. Termostatfunksjonen slår av eller på tilkoblet varmeovn etter dine ønsker for lav og høy temperatur. Timerfunksjonen slår av eller på etter xxx antall minutter.

Blant flere praktiske varslingstjenester finnes frostvakt, varsling dersom temperaturen stiger eller synker fort og strømbruddvarsel når strømmen går og kommer tilbake.

Betjeningen utføres med to nivå. Master har tilgang til alt og familiebruker kan styre utvalgte funksjoner.

Flere funskjoner gjør dette til et praktisk hjelpemiddel hjemme eller på hytta.

English

Robust and secure GSM socket with temperature sensor. It is controlled with the help of APP, SMS, phone call or button. By mounting an appropriate SIM card it can be controlled from any mobile phone. Free APP for Android, iPhone and Microsoft. Among many features including frost guard, calendar, countdown, thermostat, status updates, SMS notification of power failures alerts and up to 11 users simultaneously.

FC450 is completely free from product based annual subscription (other than the telephone company's prices for SIM cards). This is a Plug & Play product!

A significant feature on FC450 is that it works with approved smoke detector. It can be paired with KD-101LA and LM-101LB both of which are approved according to EN14604.

Functions:


The contact has several features incuding notification, automated functions and status updates. Have you ever wondered how many degrees it is in the living while you are away? FC450 have more and more advanced functiuons. It can be wirelessly connected to divces like extra power sockets, smoke detectors and remote controller.

Switching off or on can be done with SMS, APP, phone calls and automated functions. You can program the calendar to switch on / off - for example Monday to Friday between 7:30 a.m. and 5:00 p.m. Thermostat function switches the connected heater on /off according to your preferred low and high temperature. The timer function turns on or off after xxx minutes.

Among several practical notification, you will find frost guard, warning if the temperature rises or falls fast and power failure warning when the power goes and comes back.

Several other functions make this a practical aid at home or at the cottage.
Voltage in 110~230V / 50HZ
Voltage out 110~ 230V / 50HZ,
Max load 3680 watt
Recomended max load 3000 watt
Max with inductive loads 2100 watt
Operation temperature -10℃~+50℃
Storage temperature -20℃~+60℃
Humidity: 10-90% 10-90%,without condensation

GSM PHASE: 2/2+ (incl data)
Data interface GSM SIM
User interface
SMS / APP / PHONE CALL (Free APP for Android, Iphone og WIndows)
Temperature sensor range -10℃~50℃
Socket type
Any