SC225

 
 
 
 

Norwegian

Ta bilder og send rett til din telefon eller epost. Send sms kode til SC225 og den sender bilde tilbake. Veldig enkelt.
SC225 er en videreutvikling av SC220. Nye deler, bedre tilpasset dagens mobilteknologi.
har du hytte og lurer på hva som skjer mens du er vekke? Da er dette løsningen. Monter et vanlig SIM kort i SC225 og registrer deg som bruker. Den er nå klar til bruk og du vil fra nå av være oppdatert på hva som skjer. Plug & Play!

Det er ikke nødvendig med dyre abonnement. Du velger selv det som passer deg. Vi anbefaler et vanlig Telenor abonnement. Sim kortet som brukes er at vanlig sim kort, som også brukes i mobiltelefoner. Les mer om sim kort størrelser her TELENOR.

Hovedfunksjoner:

 • Programmering og bruk: alt styres og endres med enkle SMS koder eller fra vår grtis APP til Android, Iphone eller Windows.
 • Brukere: det kan registreres opptil 4 brukere samtidig. Det er 2 autorisasjonsnivå; Master og familie.
 • Mikrofon: ring kameraet og lytt ut i rommet.
 • Trygghetsalarm: på de 2 fjernkontrollene finner du en panikk knapp. Når den aktiveres blir førstemann på listen ringt opp og han/hun kan høre eller snakke ut i rommet. Om han/hun ikke svarer telefonen blir nestemann på listen ringt opp, og så videre.
 • Bevegelsessensor: med full infrarød støtte, som reagerer på temperaturforskjeller i fokusområdet. Dette sørger for at du slipper å motta hundrevis av bilder av løv som flyr forbi eller en fotball som ruller ned gata. Sensoren aktiveres eller deaktiveres med fjernkontroll eller SMS.
 • Nattaktiv: kameralinsen i samarbeid med sensorene fungerer like godt om natten. Svært gode bilder selv i mørket.
 • Temperatursensor: motta SMS med live temperatur.
 • Bilder: Sendes på MMS til mobiltelefon eller e-post adresse. Bilder sendes på forespørsel, når alarmen aktiveres eller ved automatisk kalender eller timer funksjon
 • Statusmelding: info om temperatur, funksjoner som slår inn og aktive/inaktive funksjoner
 • Strømbruddvarsel: motta SMS varsel ved strømbrudd og når strømmen kommer tilbake
 • Alarm: motta SMS eller telefonoppringning dersom alarmen aktiveres.
 • Standby batteri: 12 timer (avhengig av nettverk).
 • Festebrakett: justerbar i alle rettninger.
 • Kompatibilitet: virker med alle SMS og MMS telefoner.

English

Take pictures and send tehm straight to your phone or email address. Getting pictures to your phone where veer you are is verry simple. Use our free APP or easy sms codes.
SC225 is a further development of the SC220. New parts, updated software, better suited for today's mobile technology.
yHave you ever wondered of what happens while you're awayn? Then this is the solution. Install a normal SIM card in the SC225 and register as a user. It is now ready for use and you will be updated on what is happening. Plug & Play!

There is no need of expensive subscriptions. You are free to choose what suits you best. Choose your favorite network provider. SIM card must be activeted to send and receive SMS, MMS and phone calls.

Main functions:

 • Use: everything is controlled and functions beeing set with simple SMS codes or from our free APP for Android, iPhone or Windows phones.
 • Users: it can be registered for up to 4 users simultaneously. There are two authorized level; Master and family.
 • Mikrofon: Call the camera and listen.
 • Safety alarm: Two remote controls with panic button can be manually activated. Press the button and SC225 will automaically call registeres users. If the first user doesn't answer, SC225 will call the next listed user.
 • Motion sensor: Responsive to temperature differences, motiion or both. This ensures that you will not receive hundreds of images of leaves flying past or a footballs rolling down the street. The sensor can be activated or deactivated remotely.
 • Night vision: The camera lens is working just as well at night. Very good pictures even in the dark.
 • Temperature sensor: Get SMS with current temperature.
 • Pictures: Get pictures on your phone or email address. Pictures are sent on request, when the alarm triggers or with cakendar scheduling.
 • Status update: Get SMS with SC225 status.
 • Power outage: Get SMS alarm when power supply stops and comes back.
 • Alarm: Get SMS alarm or phone calls when the motion sensor alarm triggers.
 • Standby battery: 12 hours (depending on local
Power adapter
In: 100V~240V/50Hz Out: 12V DC
Power consumption
10mA, 012W / hour
Operation temperature -10°~+45°
Storage temperature -20°~+60°
Humidity
10 - 90 %, without condensation
Wireless connection radio frequency 433.92 MHz
Picture JPEG. Resulution: 320 x 240 / 640 x 480 / 1280 x 768

5 mega pixel
Camera angel
68 grader
Camera distance 7/ Dark
≤ 5 m
PIR-sensor distance
≤ 5 m
Lytteavstand ≤ 5 m
Lithium battery
800 mAh
Battery standby
12 timer